הפקת צילום וידאו קליפ – שוברים את הרשת 2016

פרויקט : הפקה בפועל של צילום וידאו קליפ.

2016

לקוח : תיבת נוח

מפיק בפועל : דוד בן משה