הלומים

חברת הפקות: ארז מזרחי וסהר שביט

מפיק בפועל: דוד בן – משה