תוכנית אירוח גוף ונפש

2009

חברת הפקות: עומר טי וי וארז דן

תפקיד: ע.הפקה