פתיח סדרה קומית רמזור

2008

חברת הפקות: שידורי קשת מחלקת פרומו

תפקיד: ע.הפקה